Základní charakteristiky Bystřice

 Údaj
Kód obce598 062
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 609
Orná půda (ha)364
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)147
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)374
Zemědělská půda (ha)886
Lesní půda (ha)472
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)151
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem909
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem130
Stavebnictví134
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel216
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství43
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti109
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti78
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno40
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti83
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci670
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání69
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy74
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 609
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem60
muži31
ženy29
Zemřelí celkem55
muži30
ženy25
Přirozený přírůstek celkem5
muži1
ženy4
Přistěhovalí celkem137
muži65
ženy72
Vystěhovalí celkem95
muži44
ženy51
Saldo migrace celkem42
muži21
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem47
muži22
ženy25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 596
ženy2 719
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem856
muži444
ženy412
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 808
ženy1 784
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem867
muži344
ženy523
Střední stav obyvatel k 1.7.5 264
muži2 581
ženy2 683
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services