Základní charakteristiky Ostravice

 Údaj
Kód obce598 542
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 769
Orná půda (ha)156
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)84
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)474
Zemědělská půda (ha)718
Lesní půda (ha)1 767
Vodní plochy (ha)43
Zastavěné plochy (ha)44
Ostatní plochy (ha)197
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem592
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství79
Průmysl celkem79
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel108
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství55
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti54
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci432
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání47
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 768
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži8
ženy12
Zemřelí celkem22
muži6
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-2
muži2
ženy-4
Přistěhovalí celkem69
muži32
ženy37
Vystěhovalí celkem63
muži27
ženy36
Saldo migrace celkem6
muži5
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem4
muži7
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 238
ženy1 158
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem342
muži178
ženy164
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži869
ženy740
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem445
muži191
ženy254
Střední stav obyvatel k 1.7.2 369
muži1 222
ženy1 147
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény6
- z toho kryté bazény3
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services