Základní charakteristiky Český Těšín

 Údaj
Kód obce598 933
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 381
Orná půda (ha)1 267
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)346
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)537
Zemědělská půda (ha)2 161
Lesní půda (ha)386
Vodní plochy (ha)62
Zastavěné plochy (ha)168
Ostatní plochy (ha)604
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 871
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství114
Průmysl celkem454
Stavebnictví514
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 342
Doprava a skladování115
Ubytování, stravování a pohostinství228
Informační a komunikační činnosti82
Peněžnictví a pojišťovnictví116
Činnosti v oblasti nemovitostí294
Profesní, vědecké a technické činnosti603
Administrativní a podpůrné činnosti68
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání91
Zdravotní a sociální péče75
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti84
Ostatní činnosti406
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno283
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti41
Obchodní společnosti620
Družstevní organizace43
Finanční podniky0
Živnostníci3 161
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání413
Zemědělští podnikatelé49
Ostatní právní formy505
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 10
Hřbitov9
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 381
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem267
muži128
ženy139
Zemřelí celkem257
muži124
ženy133
Přirozený přírůstek celkem10
muži4
ženy6
Přistěhovalí celkem524
muži242
ženy282
Vystěhovalí celkem582
muži278
ženy304
Saldo migrace celkem-58
muži-36
ženy-22
Přírůstek/úbytek celkem-48
muži-32
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 178
ženy12 928
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 796
muži1 881
ženy1 915
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 836
ženy8 785
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 689
muži1 461
ženy2 228
Střední stav obyvatel k 1.7.25 182
muži12 211
ženy12 971
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol4
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem17
z tohoDomovy pro seniory4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)15
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 16
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services