Základní charakteristiky Orlová

 Údaj
Kód obce599 069
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 467
Orná půda (ha)466
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)318
Ovocné sady (ha)99
Trvalé trávní porosty (ha)105
Zemědělská půda (ha)988
Lesní půda (ha)367
Vodní plochy (ha)91
Zastavěné plochy (ha)148
Ostatní plochy (ha)872
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 287
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství64
Průmysl celkem526
Stavebnictví462
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 121
Doprava a skladování106
Ubytování, stravování a pohostinství241
Informační a komunikační činnosti84
Peněžnictví a pojišťovnictví109
Činnosti v oblasti nemovitostí113
Profesní, vědecké a technické činnosti419
Administrativní a podpůrné činnosti89
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání61
Zdravotní a sociální péče72
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti119
Ostatní činnosti354
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno274
podle právní formyStátní organizace19
Akciové společnosti17
Obchodní společnosti295
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci3 227
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání457
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy252
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 467
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem271
muži140
ženy131
Zemřelí celkem308
muži165
ženy143
Přirozený přírůstek celkem-37
muži-25
ženy-12
Přistěhovalí celkem623
muži269
ženy354
Vystěhovalí celkem852
muži434
ženy418
Saldo migrace celkem-229
muži-165
ženy-64
Přírůstek/úbytek celkem-266
muži-190
ženy-76
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži15 052
ženy15 670
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem4 227
muži2 163
ženy2 064
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži11 217
ženy11 097
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 181
muži1 672
ženy2 509
Střední stav obyvatel k 1.7.31 217
muži15 338
ženy15 879
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola8
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem11
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou9
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)14
Tělocvičny (vč. školních)13
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 21
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services