Základní charakteristiky Petrovice u Karviné

 Údaj
Kód obce599 077
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 047
Orná půda (ha)938
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)103
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)241
Zemědělská půda (ha)1 282
Lesní půda (ha)337
Vodní plochy (ha)88
Zastavěné plochy (ha)65
Ostatní plochy (ha)275
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem893
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem121
Stavebnictví79
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel234
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti107
Administrativní a podpůrné činnosti18
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti86
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti74
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci659
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání78
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy67
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 047
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem38
muži24
ženy14
Zemřelí celkem40
muži19
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-2
muži5
ženy-7
Přistěhovalí celkem207
muži108
ženy99
Vystěhovalí celkem109
muži54
ženy55
Saldo migrace celkem98
muži54
ženy44
Přírůstek/úbytek celkem96
muži59
ženy37
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 893
ženy2 462
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem720
muži371
ženy349
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 200
ženy1 675
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem760
muži322
ženy438
Střední stav obyvatel k 1.7.5 232
muži2 818
ženy2 414
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services