Základní charakteristiky Bílovec

 Údaj
Kód obce599 247
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 881
Orná půda (ha)2 067
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)139
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)454
Zemědělská půda (ha)2 671
Lesní půda (ha)864
Vodní plochy (ha)26
Zastavěné plochy (ha)80
Ostatní plochy (ha)241
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 623
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství118
Průmysl celkem223
Stavebnictví205
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel360
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství84
Informační a komunikační činnosti27
Peněžnictví a pojišťovnictví46
Činnosti v oblasti nemovitostí52
Profesní, vědecké a technické činnosti181
Administrativní a podpůrné činnosti22
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání33
Zdravotní a sociální péče33
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti39
Ostatní činnosti114
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti99
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 169
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání197
Zemědělští podnikatelé33
Ostatní právní formy118
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 887
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem76
muži47
ženy29
Zemřelí celkem88
muži47
ženy41
Přirozený přírůstek celkem-12
muži0
ženy-12
Přistěhovalí celkem126
muži52
ženy74
Vystěhovalí celkem121
muži55
ženy66
Saldo migrace celkem5
muži-3
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-3
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 697
ženy3 854
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 148
muži575
ženy573
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 658
ženy2 571
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 174
muži464
ženy710
Střední stav obyvatel k 1.7.7 573
muži3 712
ženy3 861
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)13
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services