Základní charakteristiky Klimkovice

 Údaj
Kód obce599 549
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 464
Orná půda (ha)955
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)118
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)51
Zemědělská půda (ha)1 124
Lesní půda (ha)115
Vodní plochy (ha)21
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)156
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem929
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem110
Stavebnictví80
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel243
Doprava a skladování35
Ubytování, stravování a pohostinství53
Informační a komunikační činnosti23
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti129
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání21
Zdravotní a sociální péče14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti20
Ostatní činnosti67
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti70
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci678
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání99
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy51
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 464
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem39
muži23
ženy16
Zemřelí celkem33
muži15
ženy18
Přirozený přírůstek celkem6
muži8
ženy-2
Přistěhovalí celkem146
muži67
ženy79
Vystěhovalí celkem71
muži28
ženy43
Saldo migrace celkem75
muži39
ženy36
Přírůstek/úbytek celkem81
muži47
ženy34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 141
ženy2 178
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem679
muži357
ženy322
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 503
ženy1 440
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem697
muži281
ženy416
Střední stav obyvatel k 1.7.4 199
muži2 071
ženy2 128
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services