Základní charakteristiky Odry

 Údaj
Kód obce599 701
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 408
Orná půda (ha)2 906
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)170
Ovocné sady (ha)28
Trvalé trávní porosty (ha)787
Zemědělská půda (ha)3 891
Lesní půda (ha)2 923
Vodní plochy (ha)132
Zastavěné plochy (ha)95
Ostatní plochy (ha)367
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 443
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství151
Průmysl celkem192
Stavebnictví189
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel316
Doprava a skladování39
Ubytování, stravování a pohostinství85
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí40
Profesní, vědecké a technické činnosti144
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče24
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti28
Ostatní činnosti103
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti102
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci1 060
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání126
Zemědělští podnikatelé25
Ostatní právní formy113
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 13
Hřbitov6
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 408
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem64
muži29
ženy35
Zemřelí celkem84
muži41
ženy43
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-12
ženy-8
Přistěhovalí celkem103
muži50
ženy53
Vystěhovalí celkem148
muži72
ženy76
Saldo migrace celkem-45
muži-22
ženy-23
Přírůstek/úbytek celkem-65
muži-34
ženy-31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 624
ženy3 734
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 142
muži580
ženy562
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 585
ženy2 463
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 168
muži459
ženy709
Střední stav obyvatel k 1.7.7 441
muži3 664
ženy3 777
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services