Základní charakteristiky Březová-Oleško

 Údaj
Kód obce599 735
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)648
Orná půda (ha)143
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)68
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)43
Zemědělská půda (ha)254
Lesní půda (ha)305
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)74
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem291
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství2
Průmysl celkem37
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti48
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci208
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 648
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži3
ženy10
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem7
muži1
ženy6
Přistěhovalí celkem78
muži42
ženy36
Vystěhovalí celkem26
muži10
ženy16
Saldo migrace celkem52
muži32
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem59
muži33
ženy26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži462
ženy431
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem154
muži85
ženy69
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži311
ženy296
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem132
muži66
ženy66
Střední stav obyvatel k 1.7.821
muži425
ženy396
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services