Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Petřvald

 Údaj
Kód obce599 743
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 250
Orná půda (ha)727
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)118
Zemědělská půda (ha)912
Lesní půda (ha)68
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)210
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem362
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem57
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel90
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti47
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci285
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 249
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži9
ženy11
Zemřelí celkem20
muži10
ženy10
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem32
muži16
ženy16
Vystěhovalí celkem22
muži7
ženy15
Saldo migrace celkem10
muži9
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem10
muži8
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži878
ženy923
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem252
muži130
ženy122
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži632
ženy611
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem306
muži116
ženy190
Střední stav obyvatel k 1.7.1 793
muži870
ženy923
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services