Základní charakteristiky Suchdol nad Odrou

 Údaj
Kód obce599 930
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 300
Orná půda (ha)1 492
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)70
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)167
Zemědělská půda (ha)1 730
Lesní půda (ha)298
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)202
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem420
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem67
Stavebnictví46
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel98
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti44
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci299
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy46
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 300
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži18
ženy14
Zemřelí celkem23
muži11
ženy12
Přirozený přírůstek celkem9
muži7
ženy2
Přistěhovalí celkem88
muži48
ženy40
Vystěhovalí celkem60
muži28
ženy32
Saldo migrace celkem28
muži20
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem37
muži27
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 315
ženy1 269
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem391
muži208
ženy183
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži949
ženy869
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem375
muži158
ženy217
Střední stav obyvatel k 1.7.2 552
muži1 290
ženy1 262
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services