Základní charakteristiky okres Kladno

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2719,659072
Počet obcí100
z toho měst8
Počet částí obcí163
Počet obyvatel (osoby)osoby159984
ženy81753
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,5134263426343
15 - 64(%)%67,9480448044804
65 a více(%)%16,5385288528853
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,9994311931193
muži39,6266249952065
ženy42,3130955438944
Živě narození(osoby)osoby1760
Zemřelí(osoby)osoby1692
Přistěhovalí(osoby)osoby2956
Vystěhovalí(osoby)osoby2173
Sňatky694
Rozvody493
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,426278836509529
přírůstek stěhováním(‰)4,90847542627884
celkový přírůstek(‰)5,33475426278837
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby89060
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby8346
dosažitelní8194
ženy4152
se zdravotním postižením647
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,20053896249719
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,53892932829632
Volná pracovní místa382
Uchazeči na 1 volné místo 21,848167539267
Počet registrovaných subjektů35009
z toho fyzické osoby27149
Zahájené byty407
Dokončené byty 524
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5239
Žáci základních škol(osoby)osoby12655
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,99279087261785
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,931
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby42331
z toho starobních25621
Průměrný měsíční důchod(Kč)10658
starobní10982
Zjištěné trestné činy3677
Dopravní nehody celkem957
Požáry celkem405
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services