Základní charakteristiky okres Kutná Hora

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2917,093522
Počet obcí88
z toho měst4
Počet částí obcí300
Počet obyvatel (osoby)osoby74359
ženy37644
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,2632364609529
15 - 64(%)%68,0751489396038
65 a více(%)%17,6616145994432
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,9475450180879
muži40,4771755413319
ženy43,3816278822654
Živě narození(osoby)osoby741
Zemřelí(osoby)osoby895
Přistěhovalí(osoby)osoby1175
Vystěhovalí(osoby)osoby995
Sňatky323
Rozvody182
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-2,07156308851224
přírůstek stěhováním(‰)2,42130750605327
celkový přírůstek(‰)0,349744417541028
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby40229
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby4231
dosažitelní4215
ženy2158
se zdravotním postižením676
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika10,4775162196425
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,30390435417365
Volná pracovní místa137
Uchazeči na 1 volné místo 30,8832116788321
Počet registrovaných subjektů16991
z toho fyzické osoby13967
Zahájené byty186
Dokončené byty 206
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2261
Žáci základních škol(osoby)osoby5496
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,63586225450632
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,499
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby21899
z toho starobních12047
Průměrný měsíční důchod(Kč)10264
starobní10610
Zjištěné trestné činy1503
Dopravní nehody celkem459
Požáry celkem135
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services