Základní charakteristiky okres Mladá Boleslav

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21022,773164
Počet obcí120
z toho měst8
Počet částí obcí266
Počet obyvatel (osoby)osoby124470
ženy62106
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,3265847192094
15 - 64(%)%69,158030047401
65 a více(%)%15,5153852333896
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,5252108941914
muži39,2288499775512
ženy41,8269571377967
Živě narození(osoby)osoby1323
Zemřelí(osoby)osoby1108
Přistěhovalí(osoby)osoby2186
Vystěhovalí(osoby)osoby1667
Sňatky546
Rozvody349
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,73173423115027
přírůstek stěhováním(‰)4,18032588821857
celkový přírůstek(‰)5,91206011936884
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby73924
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3763
dosažitelní3748
ženy2036
se zdravotním postižením514
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika5,07007196580272
Podíl nezaměstnaných osob(%)%4,35268116784925
Volná pracovní místa868
Uchazeči na 1 volné místo 4,3352534562212
Počet registrovaných subjektů28374
z toho fyzické osoby20877
Zahájené byty298
Dokončené byty 333
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4200
Žáci základních škol(osoby)osoby9577
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,13215951285913
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,123
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby32008
z toho starobních19023
Průměrný měsíční důchod(Kč)10695
starobní11061
Zjištěné trestné činy3459
Dopravní nehody celkem998
Požáry celkem250
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services