Základní charakteristiky okres Nymburk

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2850,080702
Počet obcí87
z toho měst7
Počet částí obcí157
Počet obyvatel (osoby)osoby95279
ženy48622
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%16,4317425665677
15 - 64(%)%67,4219922543268
65 a více(%)%16,1462651791056
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,4105364246056
muži39,0719613348479
ženy41,6950146024433
Živě narození(osoby)osoby1044
Zemřelí(osoby)osoby930
Přistěhovalí(osoby)osoby2335
Vystěhovalí(osoby)osoby1530
Sňatky402
Rozvody242
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,20295039412454
přírůstek stěhováním(‰)8,49451813394958
celkový přírůstek(‰)9,69746852807412
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby52160
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby4876
dosažitelní4859
ženy2430
se zdravotním postižením606
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,31556748466258
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,60334722788103
Volná pracovní místa312
Uchazeči na 1 volné místo 15,6282051282051
Počet registrovaných subjektů22878
z toho fyzické osoby18871
Zahájené byty297
Dokončené byty 234
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3511
Žáci základních škol(osoby)osoby7811
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,64416938385725
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,197
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby24577
z toho starobních14290
Průměrný měsíční důchod(Kč)10421
starobní10706
Zjištěné trestné činy2122
Dopravní nehody celkem724
Požáry celkem209
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services