Základní charakteristiky okres Praha-východ

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2755,314157
Počet obcí110
z toho měst8
Počet částí obcí198
Počet obyvatel (osoby)osoby155588
ženy78922
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%19,0548114250456
15 - 64(%)%67,4987788261305
65 a více(%)%13,4464097488238
Průměrný věk obyvatel (roky)roky38,3142723089184
muži37,3418855816138
ženy39,2588631813689
Živě narození(osoby)osoby2095
Zemřelí(osoby)osoby1293
Přistěhovalí(osoby)osoby7066
Vystěhovalí(osoby)osoby3731
Sňatky639
Rozvody459
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)5,21690485328268
přírůstek stěhováním(‰)21,6937377627154
celkový přírůstek(‰)26,9106426159981
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby88611
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3314
dosažitelní3170
ženy1660
se zdravotním postižením323
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika3,57743395289524
Podíl nezaměstnaných osob(%)%3,06930693069307
Volná pracovní místa229
Uchazeči na 1 volné místo 14,471615720524
Počet registrovaných subjektů43726
z toho fyzické osoby33552
Zahájené byty941
Dokončené byty 1568
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5660
Žáci základních škol(osoby)osoby11591
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby1,90169842126832
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,918
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby33053
z toho starobních20947
Průměrný měsíční důchod(Kč)10703
starobní10993
Zjištěné trestné činy4687
Dopravní nehody celkem1640
Požáry celkem337
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services