Základní charakteristiky okres Rakovník

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2896,273315
Počet obcí83
z toho měst3
Počet částí obcí142
Počet obyvatel (osoby)osoby55411
ženy27798
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,4141055025176
15 - 64(%)%68,9664507047337
65 a více(%)%16,6194437927487
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,4355723592788
muži39,9898417412088
ženy42,8716814159292
Živě narození(osoby)osoby548
Zemřelí(osoby)osoby605
Přistěhovalí(osoby)osoby1054
Vystěhovalí(osoby)osoby1084
Sňatky225
Rozvody127
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,02641672519043
přírůstek stěhováním(‰)-0,540219329047593
celkový přírůstek(‰)-1,56663605423802
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby30713
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby2925
dosažitelní2894
ženy1520
se zdravotním postižením461
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,42272002083808
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,53306947193001
Volná pracovní místa147
Uchazeči na 1 volné místo 19,8979591836735
Počet registrovaných subjektů12698
z toho fyzické osoby9463
Zahájené byty99
Dokončené byty 103
Děti v mateřských školách(osoby)osoby1971
Žáci základních škol(osoby)osoby4276
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,75475843192336
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,137
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby16549
z toho starobních8591
Průměrný měsíční důchod(Kč)10317
starobní10732
Zjištěné trestné činy1368
Dopravní nehody celkem439
Požáry celkem114
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services