Základní charakteristiky okres Český Krumlov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21614,659175
Počet obcí46
z toho měst6
Počet částí obcí216
Počet obyvatel(osoby)osoby61231
ženy30563
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%16,0376279988895
15 - 64(%)%69,6117979454851
65 a více(%)%14,3505740556254
Průměrný věk obyvatel(roky)roky39,9242622201173
muži38,9925655406287
ženy40,8591597683473
Živě narození(osoby)osoby660
Zemřelí(osoby)osoby519
Přistěhovalí(osoby)osoby767
Vystěhovalí(osoby)osoby1010
Sňatky249
Rozvody159
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)2,3004258235035
přírůstek stěhováním(‰)-3,96456365327199
celkový přírůstek(‰)-1,66413782976849
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby35038
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby3859
dosažitelní3770
ženy1826
se zdravotním postižením492
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%10,7597465608768
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,75392670157068
Volná pracovní místa(místa)místa281
Uchazeči na 1 volné místo13,7330960854093
Počet registrovaných subjektů15472
z toho fyzické osoby12068
Zahájené byty88
Dokončené byty172
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2438
Žáci základních škol(osoby)osoby5224
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,16528804268024
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,434
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby15104
z toho starobních9065
Průměrný měsíční důchod(Kč)10249
starobní10461
Zjištěné trestné činy1416
Dopravní nehody celkem371
Požáry celkem155
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services