Základní charakteristiky okres Pelhřimov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21289,870836
Počet obcí120
z toho měst9
Počet částí obcí322
Počet obyvatel(osoby)osoby72411
ženy36570
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,2064051041969
15 - 64(%)%67,1472566322796
65 a více(%)%18,6463382635235
Průměrný věk obyvatel(roky)roky42,2822015992045
muži40,8590859630033
ženy43,6769483182937
Živě narození(osoby)osoby719
Zemřelí(osoby)osoby795
Přistěhovalí(osoby)osoby788
Vystěhovalí(osoby)osoby761
Sňatky312
Rozvody150
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,04920205422718
přírůstek stěhováním(‰)0,372742835054393
celkový přírůstek(‰)-0,676459219172787
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby37966
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby2597
dosažitelní2560
ženy1274
se zdravotním postižením442
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%6,74287520413001
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,24988208272666
Volná pracovní místa(místa)místa122
Uchazeči na 1 volné místo21,2868852459016
Počet registrovaných subjektů16360
z toho fyzické osoby13161
Zahájené byty97
Dokončené byty209
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2521
Žáci základních škol(osoby)osoby5958
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,32541830029267
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,877
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby21756
z toho starobních12697
Průměrný měsíční důchod(Kč)10368
starobní10593
Zjištěné trestné činy1261
Dopravní nehody celkem578
Požáry celkem117
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services