Základní charakteristiky okres Strakonice

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21031,858311
Počet obcí112
z toho měst6
Počet částí obcí283
Počet obyvatel(osoby)osoby70657
ženy35673
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,4557510225455
15 - 64(%)%68,1843271013488
65 a více(%)%17,3599218761057
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,715109614051
muži40,2814715298422
ženy43,1210579429821
Živě narození(osoby)osoby710
Zemřelí(osoby)osoby786
Přistěhovalí(osoby)osoby886
Vystěhovalí(osoby)osoby918
Sňatky285
Rozvody133
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,07511670674777
přírůstek stěhováním(‰)-0,452680718630641
celkový přírůstek(‰)-1,52779742537841
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby37689
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby3682
dosažitelní3623
ženy1806
se zdravotním postižením639
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%9,61288439597761
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,49012552474306
Volná pracovní místa(místa)místa209
Uchazeči na 1 volné místo17,6172248803828
Počet registrovaných subjektů16092
z toho fyzické osoby12750
Zahájené byty128
Dokončené byty154
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2437
Žáci základních škol(osoby)osoby5523
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,52751449992927
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,47
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby20565
z toho starobních11711
Průměrný měsíční důchod(Kč)10311
starobní10664
Zjištěné trestné činy1556
Dopravní nehody celkem283
Požáry celkem76
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services