Základní charakteristiky okres Domažlice

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21123
Počet obcí85
z toho měst8
Počet částí obcí244
Počet obyvatel (osoby)osoby60858
ženy30548
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,324197311775
15 - 64(%)%68,5004436557232
65 a více(%)%16,1753590325019
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,0338821518946
muži39,8675354668426
ženy42,1911418096111
Živě narození(osoby)osoby610
Zemřelí(osoby)osoby624
Přistěhovalí(osoby)osoby739
Vystěhovalí(osoby)osoby594
Sňatky303
Rozvody175
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,230410954395089
přírůstek stěhováním(‰)2,38639917052056
celkový přírůstek(‰)2,15598821612548
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby33000
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby2600
dosažitelní2559
ženy1375
se zdravotním postižením443
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,12665261544357
Volná pracovní místa248
Uchazeči na 1 volné místo (%)%10,4838709677419
Počet registrovaných subjektů 13897
z toho fyzické osoby10664
Zahájené byty109
Rozestavěné byty
Dokončené byty120
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2179
Žáci základních škol(osoby)osoby5078
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,50538997054031
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,928
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby16645
z toho starobních9627
Průměrný měsíční důchod(Kč)10293
starobní10480
Zjištěné trestné činy1037
Dopravní nehody celkem495
Požáry celkem112
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services