Základní charakteristiky okres Karlovy Vary

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21514,500851
Počet obcí54
z toho měst14
Počet částí obcí232
Počet obyvatel (osoby)osoby117868
ženy59938
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,0402823497472
15 - 64(%)%68,8694132419317
65 a více(%)%17,0903044083212
Průměrný věk obyvatel (roky)roky42,0464332982659
muži40,6463663041602
ženy43,3995962494578
Živě narození(osoby)osoby1085
Zemřelí(osoby)osoby1259
Přistěhovalí(osoby)osoby1600
Vystěhovalí(osoby)osoby2010
Sňatky513
Rozvody374
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,47219331421174
přírůstek stěhováním(‰)-3,46896125762537
celkový přírůstek(‰)-4,94115457183711
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby66290
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6942
dosažitelní6720
ženy3165
se zdravotním postižením586
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika10,1372756071806
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,20903740501915
Volná pracovní místa304
Uchazeči na 1 volné místo (%)%22,8355263157895
Počet registrovaných subjektů36086
z toho fyzické osoby25219
Zahájené byty348
Dokončené byty 227
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3668
Žáci základních škol(osoby)osoby8399
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby5,42359401308052
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,461
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby31522
z toho starobních19999
Průměrný měsíční důchod(Kč)10378
starobní10561
Zjištěné trestné činy3195
Dopravní nehody celkem629
Požáry celkem294
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services