Základní charakteristiky okres Plzeň-sever

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21286,747647
Počet obcí98
z toho měst11
Počet částí obcí237
Počet obyvatel (osoby)osoby76232
ženy38363
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,548588519257
15 - 64(%)%68,6089831042082
65 a více(%)%15,8424283765348
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,6643141987617
muži39,7043360004225
ženy41,6119307666241
Živě narození(osoby)osoby743
Zemřelí(osoby)osoby752
Přistěhovalí(osoby)osoby1631
Vystěhovalí(osoby)osoby1108
Sňatky327
Rozvody195
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,118625525576981
přírůstek stěhováním(‰)6,89346109741792
celkový přírůstek(‰)6,77483557184094
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby40270
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby2942
dosažitelní2934
ženy1553
se zdravotním postižením277
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,62855386506839
Volná pracovní místa273
Uchazeči na 1 volné místo (%)%10,7765567765568
Počet registrovaných subjektů 17255
z toho fyzické osoby14392
Zahájené byty225
Rozestavěné byty
Dokončené byty290
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2724
Žáci základních škol(osoby)osoby5399
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby1,61989745482345
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,116
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby19865
z toho starobních12162
Průměrný měsíční důchod(Kč)10434
starobní10658
Zjištěné trestné činy1345
Dopravní nehody celkem495
Požáry celkem170
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services