Základní charakteristiky okres Sokolov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2753,828984
Počet obcí38
z toho měst13
Počet částí obcí103
Počet obyvatel(osoby)osoby91301
ženy45860
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,2648930460784
15 - 64(%)%69,7002223414859
65 a více(%)%15,0348846124358
Průměrný věk obyvatel(roky)roky40,344580015553
muži39,1002508747607
ženy41,5775403401657
Živě narození(osoby)osoby895
Zemřelí(osoby)osoby920
Přistěhovalí(osoby)osoby946
Vystěhovalí(osoby)osoby1344
Sňatky383
Rozvody286
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,273235988458512
přírůstek stěhováním(‰)-4,34991693625951
celkový přírůstek(‰)-4,62315292471802
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby46970
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby6703
dosažitelní6493
ženy3239
se zdravotním postižením674
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%13,8237172663402
Podíl nezaměstnaných osob(%)%10,1
Volná pracovní místa(místa)místa298
Uchazeči na 1 volné místo22,493288590604
Počet registrovaných subjektů18491
z toho fyzické osoby14824
Zahájené byty39
Dokončené byty100
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2891
Žáci základních škol(osoby)osoby7380
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,4964370027105
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,55
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby24138
z toho starobních14829
Průměrný měsíční důchod(Kč)10354
starobní10673
Zjištěné trestné činy2156
Dopravní nehody celkem435
Požáry celkem219
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services