Základní charakteristiky okres Tachov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21378,612578
Počet obcí51
z toho měst8
Počet částí obcí227
Počet obyvatel(osoby)osoby53049
ženy26455
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,9352485437991
15 - 64(%)%71,1097287413523
65 a více(%)%13,9550227148485
Průměrný věk obyvatel(roky)roky40,1084940338178
muži39,0884410017297
ženy41,1339066339066
Živě narození(osoby)osoby561
Zemřelí(osoby)osoby497
Přistěhovalí(osoby)osoby647
Vystěhovalí(osoby)osoby787
Sňatky240
Rozvody132
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,20438849056249
přírůstek stěhováním(‰)-2,63459982310544
celkový přírůstek(‰)-1,43021133254295
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby31689
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby3386
dosažitelní3383
ženy1601
se zdravotním postižením565
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,89421178700218
Volná pracovní místa211
Uchazeči na 1 volné místo(%)%16,0473933649289
Počet registrovaných subjektů 13003
z toho fyzické osoby9076
Zahájené byty100
Rozestavěné byty
Dokončené byty88
Děti v mateřských školách(osoby)osoby1732
Žáci základních škol(osoby)osoby4114
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,36568245544704
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,361
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby13583
z toho starobních7534
Průměrný měsíční důchod(Kč)10195
starobní10672
Zjištěné trestné činy1131
Dopravní nehody celkem406
Požáry celkem115
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services