Základní charakteristiky okres Česká Lípa

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21073
Počet obcí57
z toho měst11
Počet částí obcí196
Počet obyvatel (osoby)osoby103037
ženy52310
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%15,8224715393499
15–64(%)%69,8040509719809
65 a více(%)%14,3734774886691
Průměrný věk obyvatel (roky)roky39,9602036161767
muži38,6833343190017
ženy41,198432422099
Živě narození(osoby)osoby1029
Zemřelí(osoby)osoby918
Přistěhovalí(osoby)osoby1257
Vystěhovalí(osoby)osoby1483
Sňatky479
Rozvody312
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,07739793838449
přírůstek stěhováním(‰)-2,19362102770175
celkový přírůstek(‰)-1,11622308931726
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby53394
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6605
dosažitelní6340
ženy3497
se zdravotním postižením848
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika11,8739933325842
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,75283196109852
Volná pracovní místa176
Uchazeči na 1 volné místo (%)%37,5284090909091
Počet registrovaných subjektů23847
z toho fyzické osoby19789
Zahájené byty139
Dokončené byty 287
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3763
Žáci základních škol(osoby)osoby8623
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,89392968765166
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,699
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby27777
z toho starobních15780
Průměrný měsíční důchod(Kč)10209
starobní10753
Zjištěné trestné činy3483
Dopravní nehody celkem1052
Požáry celkem255
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services