Základní charakteristiky okres Jablonec nad Nisou

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2402
Počet obcí34
z toho měst8
Počet částí obcí116
Počet obyvatel(osoby)osoby89987
ženy46098
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%15,128851945281
15–64(%)%67,9120317379177
65 a více(%)%16,9591163168013
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,311128274084
muži39,7240880402834
ženy42,8221180962298
Živě narození(osoby)osoby928
Zemřelí(osoby)osoby884
Přistěhovalí(osoby)osoby1221
Vystěhovalí(osoby)osoby1184
Sňatky363
Rozvody222
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,489318401708166
přírůstek stěhováním(‰)0,411472292345503
celkový přírůstek(‰)0,900790694053669
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby44346
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby4470
dosažitelní4137
ženy2246
se zdravotním postižením561
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%9,32891354349885
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,74945739976175
Volná pracovní místa(místa)místa394
Uchazeči na 1 volné místo11,3451776649746
Počet registrovaných subjektů24391
z toho fyzické osoby19669
Zahájené byty176
Dokončené byty293
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3044
Žáci základních škol(osoby)osoby6905
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,36272950701171
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,107
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby26434
z toho starobních15290
Průměrný měsíční důchod(Kč)10400
starobní10810
Zjištěné trestné činy2507
Dopravní nehody celkem621
Požáry celkem158
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services