Základní charakteristiky okres Litoměřice

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21032,27
Počet obcí105
z toho měst11
Počet částí obcí271
Počet obyvatel (osoby)osoby119318
ženy60052
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,3447090966996
15 - 64(%)%68,0727132536583
65 a více(%)%16,5825776496421
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,1225799963124
muži39,7126514358992
ženy42,514054486112
Živě narození(osoby)osoby1199
Zemřelí(osoby)osoby1286
Přistěhovalí(osoby)osoby1634
Vystěhovalí(osoby)osoby1479
Sňatky463
Rozvody290
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,729657647986313
přírůstek stěhováním(‰)1,29996477514803
celkový přírůstek(‰)0,570307127161716
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby58828
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6923
dosažitelní6794
ženy3421
se zdravotním postižením947
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika11,5489222819066
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,32699619771863
Volná pracovní místa322
Uchazeči na 1 volné místo (%)%21,0993788819876
Počet registrovaných subjektů28280
z toho fyzické osoby22898
Zahájené byty198
Dokončené byty 265
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4284
Žáci základních škol(osoby)osoby9791
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,47057047486455
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,096
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby33545
z toho starobních19128
Průměrný měsíční důchod(Kč)10326
starobní10649
Zjištěné trestné činy3519
Dopravní nehody celkem1156
Požáry celkem317
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services