Základní charakteristiky okres Teplice

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2468,89
Počet obcí34
z toho měst9
Počet částí obcí115
Počet obyvatel (osoby)osoby128266
ženy65161
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,5442595855488
15 - 64(%)%68,5193270235292
65 a více(%)%15,936413390922
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,7184055010681
muži39,2302907851993
ženy42,1595663049984
Živě narození(osoby)osoby1286
Zemřelí(osoby)osoby1490
Přistěhovalí(osoby)osoby1849
Vystěhovalí(osoby)osoby1843
Sňatky572
Rozvody367
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,58779576587796
přírůstek stěhováním(‰)0,0466998754669988
celkový přírůstek(‰)-1,54109589041096
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby66397
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9077
dosažitelní8614
ženy4561
se zdravotním postižením1184
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika12,97
Podíl nezaměstnaných osob(%)%9,75239218176046
Volná pracovní místa221
Uchazeči na 1 volné místo (%)%38,9773755656109
Počet registrovaných subjektů27020
z toho fyzické osoby20011
Zahájené byty216
Dokončené byty 315
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3904
Žáci základních škol(osoby)osoby10448
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,05339352428394
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,221
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby37307
z toho starobních20347
Průměrný měsíční důchod(Kč)10209
starobní10741
Zjištěné trestné činy4159
Dopravní nehody celkem1216
Požáry celkem413
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services