Základní charakteristiky okres Havlíčkův Brod

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21264,848694
Počet obcí120
z toho měst8
Počet částí obcí330
Počet obyvatel(osoby)osoby95053
ženy47852
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,6139522161321
15 - 64(%)%67,860035979927
65 a více(%)%17,526011803941
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,678637181362
muži40,277886061736
ženy43,0603318565577
Živě narození(osoby)osoby959
Zemřelí(osoby)osoby1007
Přistěhovalí(osoby)osoby1006
Vystěhovalí(osoby)osoby996
Sňatky407
Rozvody159
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,505007995959936
přírůstek stěhováním(‰)0,10520999915832
celkový přírůstek(‰)-0,399797996801616
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby45078
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby4548
dosažitelní4537
ženy2268
se zdravotním postižením688
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%10,0647766094325
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,01244492540775
Volná pracovní místa(místa)místa39
Uchazeči na 1 volné místo116,615384615385
Počet registrovaných subjektů19168
z toho fyzické osoby15520
Zahájené byty185
Dokončené byty265
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3214
Žáci základních škol(osoby)osoby7504
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,01060516791516
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,548
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby27396
z toho starobních15962
Průměrný měsíční důchod(Kč)10370
starobní10566
Zjištěné trestné činy1624
Dopravní nehody celkem680
Požáry celkem125
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services