Základní charakteristiky okres Trutnov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21146,804
Počet obcí(.).75
z toho měst(.).12
Počet částí obcí(.).164
Počet obyvatel (osoby)osoby119900
ženy(.).60757
Obyvatelé ve věku (.).
0 - 14(%)%14,790658882402
15 - 64(%)%68,0450375312761
65 a více(%)%17,1643035863219
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,6364970809008
muži(.).40,0617740053768
ženy(.).43,1693878894613
Živě narození(osoby)osoby1175
Zemřelí(osoby)osoby1239
Přistěhovalí(osoby)osoby1237
Vystěhovalí(osoby)osoby1331
Sňatky(.).478
Rozvody(.).349
Na 1 000 obyvatel(.).
přirozený přírůstek(‰)-0,533635726911917
přírůstek stěhováním(‰)-0,783777473901878
celkový přírůstek(‰)-1,31741320081379
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby58767
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6452
dosažitelní6356
ženy2991
se zdravotním postižením680
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika10,82
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,76127424634778
Volná pracovní místa384
Uchazeči na 1 volné místo (%)%16,8
Počet registrovaných subjektů(.).29485
z toho fyzické osoby(.).23736
Zahájené byty(.).179
Dokončené byty(.).283
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4255
Žáci základních škol(osoby)osoby9403
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,8
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,082
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby35469
starobní(.).20890
Průměrný měsíční důchod(Kč)10406
starobní(.).10677
Zjištěné trestné činy(.).2504
Dopravní nehody celkem(.).888
Požáry celkem(.).175
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services