Základní charakteristiky okres Blansko

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2862,481083
Počet obcí116
z toho měst8
Počet částí obcí177
Počet obyvatel (osoby)osoby107354
ženy54513
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,90209959573
15 - 64(%)%67,6919350932429
65 a více(%)%17,4059653110271
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,3214318982059
muži39,906616074639
ženy42,6928530809165
Živě narození(osoby)osoby1160
Zemřelí(osoby)osoby1046
Přistěhovalí(osoby)osoby1364
Vystěhovalí(osoby)osoby971
Sňatky417
Rozvody279
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,06464446478268
přírůstek stěhováním(‰)3,6702217075403
celkový přírůstek(‰)4,73486617232298
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby54262
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby5222
dosažitelní5086
ženy2668
se zdravotním postižením864
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,37304190778077
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,00265836558725
Volná pracovní místa190
Uchazeči na 1 volné místo (%)%27,4842105263158
Počet registrovaných subjektů20744
z toho fyzické osoby16710
Zahájené byty273
Dokončené byty 319
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3565
Žáci základních škol(osoby)osoby8183
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,60344795382805
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,306
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby31904
z toho starobních18200
Průměrný měsíční důchod(Kč)10174
starobní10560
Zjištěné trestné činy1591
Dopravní nehody celkem520
Požáry celkem156
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services