Základní charakteristiky okres Jihlava

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21199,256997
Počet obcí123
z toho měst5
Počet částí obcí203
Počet obyvatel (osoby)osoby112264
ženy56564
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,185072815534
15 - 64(%)%68,2240076961448
65 a více(%)%16,6476299257567
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,0218324663294
muži39,5471454219031
ženy42,473994059826
Živě narození(osoby)osoby1208
Zemřelí(osoby)osoby1131
Přistěhovalí(osoby)osoby980
Vystěhovalí(osoby)osoby974
Sňatky522
Rozvody255
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,686036048075981
přírůstek stěhováním(‰)0,053457354395531
celkový přírůstek(‰)0,739493402471512
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby61778
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby5841
dosažitelní5675
ženy2739
se zdravotním postižením624
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,18611803554663
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,39129302034755
Volná pracovní místa150
Uchazeči na 1 volné místo (%)%38,94
Počet registrovaných subjektů23996
z toho fyzické osoby18813
Zahájené byty166
Dokončené byty 271
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3857
Žáci základních škol(osoby)osoby8890
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,41156817149119
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,119
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby30091
z toho starobních18553
Průměrný měsíční důchod(Kč)10267
starobní10409
Zjištěné trestné činy2245
Dopravní nehody celkem789
Požáry celkem182
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services