Základní charakteristiky okres Nový Jičín

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2881,647522
Počet obcí54
z toho měst9
Počet částí obcí110
Počet obyvatel(osoby)osoby151960
ženy77185
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%15,2099236641221
15–64(%)%69,0892340089497
65 a více(%)%15,7008423269281
Průměrný věk obyvatel(roky)roky40,6188075809424
muži39,1458441992645
ženy42,0457796203926
Živě narození(osoby)osoby1485
Zemřelí(osoby)osoby1506
Přistěhovalí(osoby)osoby1300
Vystěhovalí(osoby)osoby1541
Sňatky633
Rozvody332
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,138072507791234
přírůstek stěhováním(‰)-1,5845463989375
celkový přírůstek(‰)-1,72261890672873
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby80765
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby8192
ženy3782
se zdravotním postižením1052
dosažitelní7809
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika9,66879217482821
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,39859742228961
Volná pracovní místa(místa)místa225
Uchazeči na 1 volné místo36,4088888888889
Počet registrovaných subjektů29959
fyzické osoby25107
Zahájené byty217
Dokončené byty304
Evidovaná vozidla celkem (stav k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5293
Žáci základních škol(osoby)osoby12504
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,29033360947835
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,887
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby40251
z toho starobních24182
Průměrný měsíční důchod(Kč)10265
starobní10486
Zjištěné trestné činy3211
Dopravní nehody celkem1022
Požáry celkem201
Partners Financial Services