Základní charakteristiky okres Olomouc

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21620,210384
Počet obcí96
z toho měst6
Počet částí obcí232
Počet obyvatel(osoby)osoby232267
ženy119397
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,90224612192
15 - 64(%)%68,3273990708969
65 a více(%)%16,7703548071831
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,2219363921694
muži39,6970231239479
ženy42,6634881948458
Živě narození(osoby)osoby2475
Zemřelí(osoby)osoby2323
Přistěhovalí(osoby)osoby2363
Vystěhovalí(osoby)osoby2280
Sňatky1050
Rozvody616
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,655048180517488
přírůstek stěhováním(‰)0,357690782782576
celkový přírůstek(‰)1,01273896330006
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby122889
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby13251
dosažitelní12933
ženy6348
se zdravotním postižením1230
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%10,524131533335
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,1257111961927
Volná pracovní místa151
Uchazeči na 1 volné místo85,6490066225166
Počet registrovaných subjektů52262
z toho fyzické osoby40777
Zahájené byty379
Dokončené byty708
Děti v mateřských školách(osoby)osoby8698
Žáci základních škol(osoby)osoby17897
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby6,46855768733516
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,255
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby60423
z toho starobních37803
Průměrný měsíční důchod(Kč)10405
starobní10638
Zjištěné trestné činy6067
Dopravní nehody celkem1827
Požáry celkem428
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services