Základní charakteristiky okres Opava

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21112,917155
Počet obcí77
z toho měst7
Počet částí obcí149
Počet obyvatel(osoby)osoby177079
ženy90315
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%14,9797547987057
15–64(%)%69,1318564030743
65 a více(%)%15,88838879822
Průměrný věk obyvatel(roky)roky40,9695136069212
muži39,3700728412706
ženy42,5060676521065
Živě narození(osoby)osoby1685
Zemřelí(osoby)osoby1858
Přistěhovalí(osoby)osoby1670
Vystěhovalí(osoby)osoby1591
Sňatky758
Rozvody394
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,977224456595418
přírůstek stěhováním(‰)0,446247006190971
celkový přírůstek(‰)-0,530977450404447
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby88142
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby10261
ženy4617
se zdravotním postižením1124
dosažitelní9898
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika11,2296067708924
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,05120609394837
Volná pracovní místa(místa)místa267
Uchazeči na 1 volné místo38,4307116104869
Počet registrovaných subjektů36710
fyzické osoby30772
Zahájené byty333
Dokončené byty469
Evidovaná vozidla celkem (stav k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Děti v mateřských školách(osoby)osoby6408
Žáci základních škol(osoby)osoby14792
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,21981336707488
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,694
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby46537
z toho starobních27308
Průměrný měsíční důchod(Kč)10393
starobní10606
Zjištěné trestné činy3920
Dopravní nehody celkem1209
Požáry celkem241
Partners Financial Services