Základní charakteristiky okres Šumperk

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21312,92766
Počet obcí78
z toho měst8
Počet částí obcí162
Počet obyvatel(osoby)osoby123145
ženy62620
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,5901173413456
15 - 64(%)%68,5281578626822
65 a více(%)%16,8817247959722
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,5349344268951
muži40,0178851714168
ženy43,0012296390929
Živě narození(osoby)osoby1166
Zemřelí(osoby)osoby1324
Přistěhovalí(osoby)osoby812
Vystěhovalí(osoby)osoby1067
Sňatky493
Rozvody297
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,28162490570323
přírůstek stěhováním(‰)-2,06844525920458
celkový přírůstek(‰)-3,35007016490781
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby64812
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby8458
dosažitelní8307
ženy4015
se zdravotním postižením986
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%12,8170709127939
Podíl nezaměstnaných osob(%)%9,7743298762758
Volná pracovní místa217
Uchazeči na 1 volné místo38,2811059907834
Počet registrovaných subjektů24094
z toho fyzické osoby19937
Zahájené byty158
Dokončené byty175
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4404
Žáci základních škol(osoby)osoby9913
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,10518246931806
Průměrná pracovní neschopnost(%)%5,155
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby35526
z toho starobních21306
Průměrný měsíční důchod(Kč)10160
starobní10302
Zjištěné trestné činy2276
Dopravní nehody celkem1106
Požáry celkem187
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services