Základní charakteristiky okres Vsetín

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21142,666573
Počet obcí61
z toho měst6
Počet částí obcí86
Počet obyvatel (osoby)osoby144675
ženy73532
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,7
15 - 64(%)%68,4
65 a více(%)%16,8
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,3
muži39,6
ženy42,9
Živě narození(osoby)osoby1374
Zemřelí(osoby)osoby1530
Přistěhovalí(osoby)osoby840
Vystěhovalí(osoby)osoby1056
Sňatky626
Rozvody291
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,07678290400066
přírůstek stěhováním(‰)-1,49093017477015
celkový přírůstek(‰)-2,56771307877081
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby75616
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9122
dosažitelní9036
ženy4112
se zdravotním postižením1072
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%11,9498518831993
Volná pracovní místa(místa)místa320
Uchazeči na 1 volné místo 28,50625
Počet registrovaných subjektů31760
z toho fyzické osoby26558
Zahájené byty215
Rozestavěné byty
Dokončené byty 345
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4805
Žáci základních škol(osoby)osoby11861
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,2
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,544
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby40306
z toho starobních24076
Průměrný měsíční důchod(Kč)10198
starobní10389
Zjištěné trestné činy2470
Dopravní nehody celkem676
Požáry celkem190
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services