Základní charakteristiky Veřovice

 Údaj
Kód obce500 259
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 657
Orná půda (ha)373
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)73
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)284
Zemědělská půda (ha)730
Lesní půda (ha)820
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)76
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem372
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem82
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti44
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci301
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 657
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži11
ženy5
Zemřelí celkem12
muži8
ženy4
Přirozený přírůstek celkem4
muži3
ženy1
Přistěhovalí celkem41
muži21
ženy20
Vystěhovalí celkem27
muži12
ženy15
Saldo migrace celkem14
muži9
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem18
muži12
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži980
ženy1 007
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem284
muži147
ženy137
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži698
ženy675
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem330
muži135
ženy195
Střední stav obyvatel k 1.7.1 964
muži965
ženy999
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services