Základní charakteristiky Olomouc

 Údaj
Kód obce500 496
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)10 333
Orná půda (ha)4 884
Chmelnice (ha)3
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)531
Ovocné sady (ha)31
Trvalé trávní porosty (ha)339
Zemědělská půda (ha)5 788
Lesní půda (ha)1 167
Vodní plochy (ha)240
Zastavěné plochy (ha)739
Ostatní plochy (ha)2 399
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem27 963
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství392
Průmysl celkem2 528
Stavebnictví2 442
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel6 870
Doprava a skladování647
Ubytování, stravování a pohostinství1 419
Informační a komunikační činnosti675
Peněžnictví a pojišťovnictví483
Činnosti v oblasti nemovitostí1 908
Profesní, vědecké a technické činnosti4 491
Administrativní a podpůrné činnosti584
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení22
Vzdělávání632
Zdravotní a sociální péče578
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti755
Ostatní činnosti2 237
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno794
podle právní formyStátní organizace89
Akciové společnosti314
Obchodní společnosti3 873
Družstevní organizace113
Finanční podniky1
Živnostníci17 552
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání2 687
Zemědělští podnikatelé92
Ostatní právní formy3 227
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček18
Stálá kina1
Multikino1
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)5
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)14
Kulturní zařízení ostatní42
Středisko pro volný čas dětí a mládeže5
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 53
Hřbitov13
Krematorium1
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 10 333
Počet katastrů26
Počet územně technických jednotek26
Počet částí obce26
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1 106
muži567
ženy539
Zemřelí celkem996
muži487
ženy509
Přirozený přírůstek celkem110
muži80
ženy30
Přistěhovalí celkem2 216
muži1 010
ženy1 206
Vystěhovalí celkem2 384
muži1 124
ženy1 260
Saldo migrace celkem-168
muži-114
ženy-54
Přírůstek/úbytek celkem-58
muži-34
ženy-24
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži47 144
ženy52 327
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem14 174
muži7 207
ženy6 967
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži33 087
ženy34 531
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem17 679
muži6 850
ženy10 829
Střední stav obyvatel k 1.7.99 407
muži47 078
ženy52 329
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola29
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)26
Střední školyobory gymnázií5
obory středních odborných škol a praktických škol15
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť10
obory nástavbového studia7
Základní umělecká škola3
Konzervatoře1
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola4
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem58
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy5
Chráněné bydlení3
Denní stacionáře5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež5
Sociální poradny17
Domy s pečovatelskou službou8
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)38
Tělocvičny (vč. školních)38
Stadiony otevřené7
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)100
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení3
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení3
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé60
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost27
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa82
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 134
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty20
Ostatní samostatná zařízení72
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení17
Zařízení lékárenské péče46
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče2
Jesle1
Další dětská zařízení2
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services