Základní charakteristiky Bělkovice-Lašťany

 Údaj
Kód obce500 526
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 530
Orná půda (ha)699
Chmelnice (ha)1
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)44
Zemědělská půda (ha)793
Lesní půda (ha)604
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)89
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem451
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem67
Stavebnictví113
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel101
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci362
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání55
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 530
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem26
muži19
ženy7
Zemřelí celkem14
muži11
ženy3
Přirozený přírůstek celkem12
muži8
ženy4
Přistěhovalí celkem60
muži26
ženy34
Vystěhovalí celkem41
muži16
ženy25
Saldo migrace celkem19
muži10
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem31
muži18
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 098
ženy1 078
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem410
muži224
ženy186
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži754
ženy704
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem308
muži120
ženy188
Střední stav obyvatel k 1.7.2 122
muži1 073
ženy1 049
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services