Základní charakteristiky Bouzov

 Údaj
Kód obce500 861
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 231
Orná půda (ha)940
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)94
Ovocné sady (ha)152
Trvalé trávní porosty (ha)418
Zemědělská půda (ha)1 604
Lesní půda (ha)2 406
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)159
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem281
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem30
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel44
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci201
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 231
Počet katastrů13
Počet územně technických jednotek13
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži7
ženy5
Zemřelí celkem14
muži4
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-2
muži3
ženy-5
Přistěhovalí celkem29
muži14
ženy15
Vystěhovalí celkem31
muži16
ženy15
Saldo migrace celkem-2
muži-2
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži1
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži752
ženy777
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem210
muži104
ženy106
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži546
ženy499
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem274
muži102
ženy172
Střední stav obyvatel k 1.7.1 530
muži751
ženy779
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services