Základní charakteristiky Dlouhá Loučka

 Údaj
Kód obce501 476
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 661
Orná půda (ha)1 526
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)72
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)211
Zemědělská půda (ha)1 818
Lesní půda (ha)533
Vodní plochy (ha)21
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)237
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem376
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem57
Stavebnictví79
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci276
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 661
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži8
ženy10
Zemřelí celkem17
muži6
ženy11
Přirozený přírůstek celkem1
muži2
ženy-1
Přistěhovalí celkem59
muži28
ženy31
Vystěhovalí celkem32
muži17
ženy15
Saldo migrace celkem27
muži11
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem28
muži13
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži993
ženy974
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem301
muži164
ženy137
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži691
ženy670
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem305
muži138
ženy167
Střední stav obyvatel k 1.7.1 931
muži967
ženy964
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services