Základní charakteristiky Náměšť na Hané

 Údaj
Kód obce504 505
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 865
Orná půda (ha)796
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)49
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)24
Zemědělská půda (ha)870
Lesní půda (ha)857
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)95
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem388
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem62
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti45
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci293
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 865
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži14
ženy16
Zemřelí celkem35
muži17
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-3
ženy-2
Přistěhovalí celkem70
muži35
ženy35
Vystěhovalí celkem29
muži12
ženy17
Saldo migrace celkem41
muži23
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem36
muži20
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 012
ženy1 012
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem312
muži169
ženy143
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži690
ženy650
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem372
muži153
ženy219
Střední stav obyvatel k 1.7.1 986
muži986
ženy1 000
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services