Základní charakteristiky Senice na Hané

 Údaj
Kód obce505 081
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 925
Orná půda (ha)1 469
Chmelnice (ha)50
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)13
Zemědělská půda (ha)1 581
Lesní půda (ha)176
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem315
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem57
Stavebnictví41
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel74
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci239
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 925
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži6
ženy11
Zemřelí celkem19
muži13
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-7
ženy5
Přistěhovalí celkem27
muži12
ženy15
Vystěhovalí celkem27
muži10
ženy17
Saldo migrace celkem0
muži2
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-5
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži899
ženy915
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem258
muži132
ženy126
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži632
ženy600
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem324
muži135
ženy189
Střední stav obyvatel k 1.7.1 814
muži904
ženy910
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services