Základní charakteristiky Březová nad Svitavou

 Údaj
Kód obce505 145
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 270
Orná půda (ha)244
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)213
Zemědělská půda (ha)482
Lesní půda (ha)616
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)149
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem281
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem42
Stavebnictví41
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci216
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 270
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži12
ženy7
Zemřelí celkem13
muži5
ženy8
Přirozený přírůstek celkem6
muži7
ženy-1
Přistěhovalí celkem53
muži19
ženy34
Vystěhovalí celkem41
muži18
ženy23
Saldo migrace celkem12
muži1
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem18
muži8
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži864
ženy884
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem346
muži181
ženy165
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži596
ženy582
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem224
muži87
ženy137
Střední stav obyvatel k 1.7.1 753
muži867
ženy886
Průměrný věk37,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services