Základní charakteristiky Šternberk

 Údaj
Kód obce505 188
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 879
Orná půda (ha)703
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)175
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)983
Zemědělská půda (ha)1 864
Lesní půda (ha)2 392
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)129
Ostatní plochy (ha)464
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 684
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství73
Průmysl celkem414
Stavebnictví346
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel574
Doprava a skladování71
Ubytování, stravování a pohostinství142
Informační a komunikační činnosti38
Peněžnictví a pojišťovnictví43
Činnosti v oblasti nemovitostí123
Profesní, vědecké a technické činnosti309
Administrativní a podpůrné činnosti38
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání50
Zdravotní a sociální péče71
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti66
Ostatní činnosti215
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno58
podle právní formyStátní organizace16
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti185
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci1 898
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání305
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy231
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 881
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem128
muži72
ženy56
Zemřelí celkem166
muži88
ženy78
Přirozený přírůstek celkem-38
muži-16
ženy-22
Přistěhovalí celkem235
muži105
ženy130
Vystěhovalí celkem254
muži128
ženy126
Saldo migrace celkem-19
muži-23
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem-57
muži-39
ženy-18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 543
ženy7 005
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 913
muži987
ženy926
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 587
ženy4 631
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 417
muži969
ženy1 448
Střední stav obyvatel k 1.7.13 651
muži6 612
ženy7 039
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou7
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)28
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 17
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení12
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services