Základní charakteristiky Tršice

 Údaj
Kód obce505 366
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 504
Orná půda (ha)1 474
Chmelnice (ha)60
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)68
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)57
Zemědělská půda (ha)1 671
Lesní půda (ha)661
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)104
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem328
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem49
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel62
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti18
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci235
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 504
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži9
ženy6
Zemřelí celkem24
muži17
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-8
ženy-1
Přistěhovalí celkem42
muži21
ženy21
Vystěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Saldo migrace celkem8
muži5
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-3
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži820
ženy815
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem256
muži140
ženy116
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži574
ženy544
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem261
muži106
ženy155
Střední stav obyvatel k 1.7.1 633
muži820
ženy813
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services