Základní charakteristiky Velká Bystřice

 Údaj
Kód obce505 609
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)922
Orná půda (ha)532
Chmelnice (ha)60
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)25
Zemědělská půda (ha)687
Lesní půda (ha)10
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)163
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem744
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem101
Stavebnictví112
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel166
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti93
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti60
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti75
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci518
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání76
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy68
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 922
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem37
muži20
ženy17
Zemřelí celkem27
muži12
ženy15
Přirozený přírůstek celkem10
muži8
ženy2
Přistěhovalí celkem90
muži42
ženy48
Vystěhovalí celkem63
muži28
ženy35
Saldo migrace celkem27
muži14
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem37
muži22
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 528
ženy1 571
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem519
muži266
ženy253
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 049
ženy1 025
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem506
muži213
ženy293
Střední stav obyvatel k 1.7.3 059
muži1 503
ženy1 556
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services