Základní charakteristiky Brumovice

 Údaj
Kód obce506 320
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 550
Orná půda (ha)1 754
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)170
Zemědělská půda (ha)1 970
Lesní půda (ha)293
Vodní plochy (ha)67
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)188
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem266
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem41
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel68
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci193
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 554
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži7
ženy4
Zemřelí celkem18
muži8
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-1
ženy-6
Přistěhovalí celkem22
muži12
ženy10
Vystěhovalí celkem20
muži5
ženy15
Saldo migrace celkem2
muži7
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži6
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži739
ženy745
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem218
muži119
ženy99
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži542
ženy551
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem173
muži78
ženy95
Střední stav obyvatel k 1.7.1 474
muži727
ženy747
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services